பதித்தது, sriraj_sabre on 7:46 AM

வானம் வாழ்த்தட்டும், பூமி பூக்கட்டும்..
மனிதர்கள் மனிதர்களாகவே இருப்போம்...

1 comments:

Agape Tamil Writer said...

அன்பு சகோதரா, இந்த வலைபதிவு முயற்சி மிகவும் அருமை, தமிழர்கள் தமிழில் பிண்ணூட்டமிட, தமிழ் எழுதியை நிறுவி வாசகர்களுக்கு உதவலாமே, அதிக விவரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும் நன்றி

Search